60-tal klagomål på vården i Norrköping

Anmälningarna som gäller hemtjänsten eller annnan vård och omsorg i Norrköping har ökat.

Hittills i år har ett 60-tal klagomål kommit in från äldre och funktionshindrade som inte är nöjda med bemötandet eller som fått vänta på vård.

Men att anmälningarna blir fler betyder inte att vården har blivit sämre tycker den ansvarige.

- Jag tror det beror på att folk fått en kännedom att man ska kunna lämna klagomål synpunkter, säger Lars Carlsson, vård- och omsorgschef i Norrköping.

Det vanligaste klagomålet i Norrköping handlar om att den gamla eller funktionshindrade upplevt ett dåligt bemötande från personalens sida. De har rätt att få sitt klagomål behandlat inom en månad.

- Varje klagomål utreds på den enhet som klagomålet riktas mot. Enhetschefen tittar igenom fallet, tar en dialog med den som lämnat klagomålet och försöker rätta till det som blivit fel.

Lars Carlsson tycker inte att det ökade antalet klagomål är något negativt.

- Det är väl snarare så att ju mer klagomål man får in, desto mer kan man också kan ta itu med de problem som uppstår.

Även i Linköping har man fått in ett 50-tal klagomål till omsorgsnämnden hittills i år. Vanligaste problemet här är brister i vårdens utförande, till exempel att gamla fått vänta på att få duscha, eller på att hemtjänsten ska komma. Elisabeth Gustafsson, socialdemokratisk ordförande i omsorgsnämnden, tror att det går att få ner antalet klagomål genom en bättre dialog.

- Det handlar mycket om bemötande mot dem som blir drabbade. Om det är så här  att man är försenad i hemtjänsten så ska man informera den enskilde brukaren och säga att, tyvärr har vi så lite personal idag så vi städar hos dig imorgon, oftast är man då tillmötesgående.