Nyhemsskolan anmäls till Arbetsmiljöverket

Flera fackförbund i Finspång vänder sig nu gemensamt till Arbetsmiljöverket. Orsaken är arbetsmiljön på Nyhemsskolan i Finspång.

Enligt facken har skolans ledning helt enkelt inte gjort tillräckligt för att stoppa de trakasserier och hot som har förekommit mot skolans personal och elever under höstterminen.

Enligt rektorn på Nyhemsskolan handlar det om en handfull elever på högstadiet som har bidragit till att både personal och elever på skolan känt obehag av att vara där. Vid ett tillfälle har också en elev blivit slagen, men främst har det handlat om verbala hot.

Fackförbunden Kommunal, Lärarförbundet, SKTF och Lärarnas Riksförbund önskade i slutet av oktober ett svar från skolans ledning om vad man tänkte göra åt problemet vilket man också fick. Rektorn har svarat att man bland annat har punktmarkerat och polisanmält elever, men huvudskyddsombuden anser att det ändå saknas riskbedömning och konkreta åtgärder.

Dessutom har det enligt fackförbunden även förekommit hotsituationer efter skolledningen svar och därför har man nu valt att gå vidare till Arbetsmiljöverket.