Sjöfartsverkets upphandlingar kan bli granskade

Nämnden för offentlig upphandling kan komma att granska en upphandling, värd flera miljoner, som Sjöfartsverket har gjort.
Sveriges Radio Östergötland har tidigare rapporterat om en chef inom Sjöfartsverket som medverkade i en upphandling där hans brors företag var anbudsgivare. Det handlade om utbildning och kurser till chefer och anställda på Sjöfartsverket. Tjugofyra företag lämnade anbud och slutligen skrevs avtal med nitton företag, där i bland broderns konsultföretag. - Om beslutsfattare för offentliga upphandlingar är släkt med en anbudsgivare, så bör man låta andra personer fatta beslut i ärendet, säger Mikael Slavicek, chefsjurist på Nämnden för offentlig upphandling. Sjöfartverket anser att upphandlingen har handlagts på ett korrekt sett och de tänker inte riva upp avtalet. Den enda åtgärd som vidtags, är att inte låta den berörda chefen medverka vid ytterligare affärer med broderns företag.