Nyhemsskolans rektor svarar på fackförbundens kritik

En rad åtgärder har vidtagits för att lösa problemen med hot och trakasserier som riktats mot personal och elever.

Det anser Marianne Antonsson rektor på Nyhemsskolan.

Tidigare idag har vi berättat att fackförbunden inte tycker att skolan har gjort tillräckligt med den situation som varit på skolan under hösten och har därför har gått vidare till Arbetsmiljöverket.

Rektor Marianne Antonsson berättar att man bland annat polisanmält och punktmarkerat stökiga elever och hon tycker att skolans ledningen vidtagit tillräckligt med åtgärder.
Men fackförbunden är inte nöjda. De saknar både en riskanalys och konkreta åtgärder. Dessutom har hotsituationer uppkommit efter handlingsplanen har lämnats in menar fackförbunden.

Rektorn förstår fackens oro men säger att det handlar om ett långsiktigt arbete när man jobbar med elever som har sociala problem.
Det kommer att ta tid även om man enligt Marianne Antonsson arbetar intensivt med att lösa problemen.
Vissa saker har man redan klarat av medan andra fortfarande kvarstår.
Möte med Arbetsmiljöverket
I mitten av december kommer Arbetsmiljöverket träffa fackförbunden och skolans ledning för att komma fram till en lösning.
Enligt arbetsmiljöinspektör Pelle Johansson är anmläningen som fackförbunden i Finspång gjort ovanlig.
- Det är ju en sista utväg där man inte når fram i det vanliga arbetet.