20 miljoner till genusforskning

Genusforskningen på Linköpings Universitet får 20 miljoner kronor under en femårsperiod. Pengarna kommer från Vetenskapsrådet.

Det är en internationell bedömarpanel som utsett tre forskargrupper i landet som vardera får 20 miljoner kronor.

Det viktigaste kriteriet har varit gruppernas möjlighet att bli internationellt ledande inom sitt område av genusforskningen.