"Ingen fara för dricksvattnet"

Vattenverket i Skärblacka håller av säkerhetsskäl fortfarande stängt på grund av ett oljeutsläpp vid Arla Food i Kimstad utanför Norrköping imorse.
Det är ett rör som har sprungit läck och som innebär att dieselolja har runnit rakt ut i Motala Ström. -De första lukt och smakproverna indikerar att det inte är någon fara för dricksvattnet, säger Maria Rothman, driftschef på sydkraft i Norrköping. Sydkraft kommer att tranportera vatten från Borgs Vattenverk till Skärblacka Vattenverks reserver. De boende i Skärblacka uppmanas att hushålla med vattnet under dagen och kvällen eftersom dessa reserver inte räcker till för den normala förbrukningen i området.