Problem med schema efter ny lag

Även i Linköping har den nya arbetstidslagen gjort att kommunen stoppat möjligheten för deltidsanställda inom äldreomsorgen att jobba heltid.

Som vi rapporterat om tidigare så har Motala kommun stoppat möjligheten för vårdpersonal att gå från deltid till heltid eftersom det blir för dyrt för kommunen. I Linköping är det schemaläggningen som ställer till problem.
Kommunen var fram tills de nya lagarna kom med i ett nationellt projekt och man tyckte att det fungerade ganska bra, berättar Anita Slifver som är verksamhetsområdeschef i Linköping.
- Sedan har ju den förändrade arbetstidslagen kommit med elva timmars dygnsvila för medarbetarna. Det är naturligtvis bra för de anställda men tyvärr gör det att vi inte idag kan erbjuda heltid på det sätt vi hade önskat utan det arbetet ligger på is nu.
Anita Silfver hoppas att man ska kunna hitta smartare scheman och berättar att man ska följa landstingets metod med att låta en matematiker lägga schema.
Nya lagen väntad
För Linköpings kommun kom inte den nya arbetstidslagen som någon överraskning.
-Den har varit känd i flera år och Sverige har haft någon typ av dispens, så den var inte oväntad men vi förstod att det skulle bli komplicerat när den kom, säger Anita Silfver.

Enligt organisationen Sveriges Kommuner och landsting har det varit en svag ökning av heltidsanställda i vård och omsorg i hela landet de senaste sex åren och Anita Silfver tycker att det varit bra att kunna erbjuda önskad tjänstgöringsgrad.
- Medarbetarna blir ju nöjdare och det tror vi är bra för deras hälsa och då har kommunen vunnit något stort, säger Anita Silfver.