Fler tankställen för biogas

Antalet bensinmackar där man också kan tanka biogas kommer att öka med det dubbla i Sverige.

Naturvårdsverket har fått in 59 ansökningar om bidrag för nya tankställen för fordonsgas i Sverige, vilket är en fördubbling av nuvarande antal gasmackar.

I Östergötland ansöker företaget Svensk biogas om att öppna tankstationer på Händelö och vid Himmelstalund i Norrköping, och i Tornby och Gumpekulla i Linköping.

De svenska reglerna som styr över bidragssystemet är dock ännu inte godkända av EU-kommissionen vilket i nuläget gör det osäkert om bidragen kan betalas ut.
Magnus Östling på Naturvårdsverket säger till Sveriges Radio Östergötland att det vore märkligt om EU-kommissionen inte godkänner bidragen och väntar sig ett snabbt svar.