Arbetsmarknaden för tjänstemän kartlagd

Arbetsmarknaden för tjänstemän i Östergötland ser ljus ut. Det visar TRR Trygghetsrådets arbetsmarknadsstatistik för de tre första kvartalen 2006.

TRR har undersökt hur 719 tjänstemän i Östergötland under de tre första kvartalen 2006 har gått vidare i arbetslivet efter uppsägningar. Av dessa har åtta av tio fått ett nytt arbete eller startat eget.

Under de tre första kvartalen har TRR fått in 506 uppsagda tjänstemän i Östergötland vilket kan jämföras med att det kom in 647 tjänstemän för samma period 2005.

Östergötland utmärker sig från resten av landet då det är fler uppsagda över 50 år som hittar en ny sysselsättning, 42 procent, jämfört med 39 procent i hela riket. Dessutom är det en något högre andel som får visstidsanställningar, 45 procent, jämfört med 41 procent i hela Sverige.