Höga stråldoser från Studsvik-transport

Läckan i transporten av radioaktivt iridium från Studsvik vid årsskiftet tycks ha varit betydligt värre än man hittills trott. Franska transportarbetare utsattes för hundra gånger högre strålnivåer än den normala bakgrundsstrålningen. Men det blir inte några nya mätningar på de 15 transportarbetare i Norrköping som tog hand om materialet.
- Vi kommer inte göra det eftersom det inte fanns några tecken på förhöjda stråldoser hos oss, säger Lars-Erik Holm, generaldirektör på Statens strålskyddsinstitut, SSI. Redan i våras upptäcktes att tre franska transportarbetare vid flygplasten i Paris fått stråldoser på 30 millisievert efter kontakt med det kolli som vid årsskiftet transporterades från Studsvik till USA. En fördjupad cromosomanalys gjordes och strålnivåer på 100 milisivert konstaterades, i nivå med vad en kärnkraftsarbetare inom EU som mest får utsättas för på en femårsperiod. Tidigare har man trott att den radioaktiva läckan uppstod i USA, men dom nya mätningarna indikerar alltså att läckan uppstod tidigare, kanske redan i Sverige. Transporten gick med ett lokalt transportföretag från Nyköping till Norrköping och därifrån till Arlanda varifrån det flögs via Paris till USA. De mätningar som gjordes i våras på de svenska transportarbetarna har analyserats av ett finskt laboratorium och inga förhöjda strålnivåer har hittats. Men analyserna är inte lika omfattande som de franska, trots det väljer SSI alltså att inte göra några nya analyser. - En fördjupad analys av negativa fynd ger inte mer, säger Lars-Erik Holm, generaldirektör på Statens strålskyddsinstitut, SSI.