Brister i lärarprogrammet

Högskoleverket pekar på stora brister i lärarutbildningen och vid lärarprogrammet i Norrköping håller man med om att det finns brister.

Högskoleverket menar bland annat att studenter riskerar att slinka igenom utbildningen utan att ha nödvändiga kunskaper och många får högre betyg än de förtjänar. Per-Anders Henmark är programansvarig för lärarprogrammet vid Campus Norrköping och han håller med om att det finns luckor i utbildningen.
- Vi har 1100 studenter här och det är klart att ett sådant system och när man ska slussa igenom så många studenter så finns det risk för att det finns luckor här och var. Just nu jobbar hela lärarutbildningsområdet med examinationsformer. Vi har haft en grupp som jobbat ett helt år för att förfina, utveckla och inte minst det här med som kritiserats att komma åt att vi verkligen bedömer varje enskild individ.