Motala söker inte pengar

Allt fler kommuner i länet satsar på att utveckla sitt anhörigstöd.

Det visar en enkätundersökning som Sveriges Radio Östergötland gjort.

I länet har samtliga kommuner utom Motala sökt det bidrag som länsstyrelsen delar ut på uppdrag av den förra regeringen för att stimulera arbetet med stöd till anhöriga.
Totalt är det fem miljoner kronor som ska fördelas i länet.

Britta Mellfors är socialkonsulent vid länsstyrelsen

-Det här är en stor grupp som gör stora insatser som samhället har nytta av och för att man ska orka med så behöver man få hjälp av olika slag säger Britta Mellfors.

Anhörigstödet gäller framför allt de som vårdar anhöriga i hemmet men även anhöriga som har sina närstående på till exempel särskilt boende kan behöva stöd på olika sätt.

Enligt socialtjänstlagen bör kommunerna ordna anhörigstöd och nu ska alltså de flesta kommuner i Östergötland utöka sitt stöd genom pengar de får från länsstyrelsen.

I till exempel Boxholm och Ydre anställer man samordnare för anhörigstödet.
I flera kommuner ska man utbilda personal i hur man bemöter anhörigvårdare och i Norrköping ska man försöka utveckla metoder för att hitta fler anhöriga som kan behöva stöd.

Alla kommuner i länet utom Motala har ansökt om pengar.

Något som enligt utvecklingschef Jaan Noor i Motala, beror på att man inte anser sig behöva nya projekt kring anhörigstödet.

Kommunen anser att man har en ordinarie verksamhetsutveckling när det bland annat gäller anhörigstödet och att pengarna därför inte är angelägna.