Romer i Norrköping lyfts fram

Det bor 2500 romer i Norrköpings kommun.

För att göra det lättare för dom att vara en del i samhället pågår ett stort arbete sedan några månader tillbaka för minska fördomar och diskriminering.

Idag hålls ett seminarium om hur de över 500 romerska barnen har det i skolan.

Där kommer bland annat en rektor och en modersmålslärare att föreläsa. Det kommer även att visas upp nationaldräkter och publiken bjuds också även på traditionell romersk dans.

Det har arrangemanget är en del i det projekt som pågår i Norrköping sen några månader tillbaka och som ska pågå fram till årsskiftet 2007-2008.
Bakom projektet ingår olika förvaltningar som utbildnings- social- och arbetsmarknadskontoret samt Hyresbostäder. Syftet är att synliggöra romerna i kommunen, minska fördomar och diskriminering och öka den romska befolkningens delaktighet i samhället.
Vilket kan hjälpa romer ut på arbetsmarknaden för arbetslösheten är stor i den här gruppen, delvis på grund av diskriminering från arbetsgivare.

En fördom som projektledare Baki Hasan vill lyfta fram i exempelvis skolans värld är att den romska kulturen är en orsak till att barnen inte klarar av utbildningen.
Sådana fördomar vill han få bort och genom dagens seminarium hoppas han komma en bit på vägen.

Baki Hasan menar att kunskap ger resultat och berättar om elever på Matteusskolan som når målen och har bra närvaro.