Kafé för anhöriga

I Kinda och Boxholm ska anhöriga med närstående som är sjuka kunna träffas i så kallade anhörigkaféer.

Birgitta Karlsson arbetar med att samordna anhörigsstödet i Boxholm och hon tror att det hos anhöriga finns ett behov av att diskutera sitt levnadssätt.

Som vi berättat tidigare har de flesta kommuner i länet fått bidrag från länsstyrelsen för att utöka sin verksamhet kring anhörigstöd och på en del håll väljer man att skapa mötesplatser för de anhöriga.