Plan för bostäder och naturreservat

Tusentals bostäder och arbetsplatser, liksom ett stort naturreservat. Det är planen för övningsområdet söder om Linköping.
Det framkom idag när kommunen presenterade sitt förslag över hur området ska användas i framtiden. Förslaget innebär att staden nu kan växa åt ett håll som tidigare varit stängt, på grund av militärens verksamhet. Av det 1.300 hektar stora området blir närmare 700 hektar naturreservat. 250 hektar används för att bygga 2.300 bostäder och arbetsplatser för upp till 10.000 anställda. Återstående mark används för jod- och skogsbruk. Men det kan också medföra omstridda trafiklösningar i framtiden. För att klara trafiken runt området görs nuvarande Lambohovsleden och Haningeleden fyrfiliga. På tvären genom området dras en cykelväg. Det mest kontroversiella förslaget är att reservera mark även för en bilväg på tvären. Exempelvis är Miljöpartiet helt emot att man gör så, medan centern och socialdemokraterna vill hålla dörrarna öppna. Moderaterna vill bebygga mer mark och oppositionsrådet Paul Lindvall tror att tvärleden behövs.