Södra vill ha hjälp med stormskador

Skogsägarna Södra uppmanar regeringen och alla skogsägare att agera kraftfullare mot granbarkborren.

I ett upprop på Södras stämma i Norrköping uppmanar de bland annat regeringen att ge utländska åkare dispens för att få transportera bort skadad skog eftersom de svenska resurserna inte räcker till.

Skogsägarna måste också inventera granskogarna effektivare för att hitta skadade träd innen granbarkborren sprider sig vidare, skriver Södra i uppropet.