Renare vatten för biståndspengar

Regeringen tänker ta pengar från biståndsbudgeten för att rena Östersjön. Det handlar bland annat om pengar som ska gå till EU-landet Polen. Det berättade miljöminister Andreas Carlgren (c) när han besökte Linköping idag.

Före valet fanns det delade meningar bland de borgeliga partierna om hur stort biståndet skulle vara. Moderaterna ville sänka biståndet till fattiga länder medan krisdemokraterna och folkpartiet ansåg att biståndet skulle ligga kvar på en procent av BNP.

Moderaterna fick ge sig. I den budget som presenterades för en månad sedan går 48 miljarder kronor till att bland annat bekämpa fattigdomen i världen.

Nu vill alltså miljöministern att en del av de pengarna ska satsas på reningsanläggningar i länderna på andra sidan Östersjön.

Andreas Carlgren för samtal med den moderata biståndsministern om hur mycket pengar som kan tas ur budgeten för att förbättra Östersjöns vattenkvalitet. Totalt tror ministern att det kan handla om upp till 100 miljoner kronor.