Dataprogram hjälper anhörigvårdare

Som en av få kommuner i landet erbjuder Linköpings kommun nu personer som vårdar anhöriga i hemmet hjälp via ett speciellt dataprogram. Programmet kallas Action och ger förutom praktisk information anhörigvårdarna möjlighet att få kontakt med andra i samma situation via bildtelefon.

Linköping är en av sju kommuner i landet som nu har anslutit sig till Action. Fyra Linköpingsfamiljer går en utbildning för att lära sig programmet, men tanken är att tio familjer ska få tillgång till det.
I programmet finns det praktisk information, fakta om demens och stroke samt en bildtelefon som man kan använda för att komma i kontakt med andra som använder Action eller vård- och omsorgspersonal.

I de kommuner som har använt det under en längre tid har bildtelefonen och den adresslista som finns till andra användare, haft stor betydelse. Det berättar Ann-Britt Olofsson som är planeringsledare vid Linköpings kommun:

– I och med att man har en sjuk anhörig hemma kan man inte ta sig ut på samma sätt som tidigare, säger Ann-Britt Olofsson.

Borås, som är den kommun som har använt Action under längst tid, har idag ett femtiotal användare. En av dem är Elsie Juterot som berättar att hennes liv har förändrats:

– Det är ju ett helt annat liv för mig, det var väldigt isolerat innan. – Bildtelefonen gör att jag kan ringa till andra anhöriga, vi visar varandra vad vi har varit och köpt, vi kanske har varit och klippt oss. – Det är helt underbart med detta, säger Elsie Juterot.

Under två år ska familjerna i Linköping använda programmet och sedan ska projektet utvärderas av Tekniska högskolan i Stockholm.