Erkänner jäv vid upphandling

Sjöfartsverket ändrar nu sitt beslut efter Radio Östergötlands avslöjande att en anställd har varit jävig vid upphandling av tjänster till verket.
Vid en upphandling av utbildning till verkets anställda värderad till flera miljoner kronor tecknade Sjöfartsverket avtal med flera företag. I ett av företagen sitter brodern till en av upphandlingsansvariga på Sjöfartsverket. Informationschef Annmari Lindquist, beklagar det inträffade och säger att de under resterande avtalstid inte kommer köpa tjänster av företaget. De kommer även att informera de anställda så att man undviker liknande misstag i framtiden, säger hon.