Psykologhjälp mot politikerbråk

Kommunpolitiker i Åtvidaberg har fått psykologhjälp för att förbättra arbetsmiljön bland ledamöterna i kommunstyrelsen.
Det har varit många konflikter både mellan och inom partierna i Åtvidaberg under den nuvarande mandatperioden. Enligt kommunsstyrelsens ordförande Conny Holmqvist har det gått så långt att politikerna som sitter i kommunstyrelsen vid två tillfällen under våren har fått rådgivning av en psykolog för att diskutera etik och hur man ska förhålla sig till varandra. Conny Holmqvist hävdar att det finns politker i Åtvidabergs kommun som både förnedrar och hotar andra politiker.