Ris och ros till bröstcancervården i länet

Bröstcancervården i Östergötland får både ris och ros.

Analysföretaget HCP har bland annat undersökt bröstcancervårdens ambitionsnivå och tillgänglighet. Östergötland hamnar strax under riksgenomsnittet. Bra i länet är mammografin och att det är lätt att få remiss till specialistläkare.

Dåligt enligt undersökningen är bland annat långa väntetider.