Söderleden i Norrköping rustas upp

Nu ska Söderleden i Norrköping rustas upp. Det har länge funnits behov av att förbättra trafiksäkerheten och framkomligheten på leden.
För att påskynda Vägverkets arbetet har nu Norrköpings kommun beslutat att bidraga med pengar till upprustningen av leden. Projektet beräknas kosta omkring 100 miljoner kronor.