Nexus vände vinst till förlust

IT-företaget Nexus i Linköping redovisar en förlust efter finansnetto på nästan 20 miljoner kronor för årets första sex månader.
Detta kan jämföras med en vinst på drygt 14 miljoner kronor för motsvarande period i fjol.