Alliansen vill sänka skatten i Norrköping

Den borgerliga alliansen i Norrköping presenterade idag sitt alternativa budgetförslag.

Partierna vill bland annat sänka skatten från 2008 med 20 öre och med ytterligare 20 öre året efter.

De vill också tillföra 163 miljoner kronor till barn- och ungdomsnämnden samt satsa på ökad valfrihet inom äldreomsorgen.

Norrköping ska enligt alliansen också vara den kommun där modern mijöteknik utvecklas så att staden blir ett grönt transportcentrum.