Kalmar skickar färre cancerpatienter till Linköping

Vården vid det nya hus som byggs vid Universitetssjukhuset i Linköping kommer att bli dyrare än planerat.

Den nya byggnaden med arbetsnamnet O-huset invigs i vår och har byggts i samarbete mellan landstingen i Östergötland, Kalmar och Jönköping. I huset ska man bland annat bedriva cancervård men nu har Kalmar beslutat sig för att inte skicka lika många patienter som man hade kommit överens om. Något som får ekonomiska följder.
- Det är någonting som vi har varit förvarnade om. Inte när huset planerades men nu på senare tid och det måste vi ta med i våra beräkningnar för den vård som görs vid huset, säger Gunilla Gunnarsson som är chef för kirurgi- och onkologiskt centrum.

Fyra miljoner mindre
Kalmar betalar idag 30 miljoner kronor per år till cancervården i sydöstra sjukvårdsregionen. Nu kommer det bli en minskning på fyra miljoner kronor per år, något som gjort att man fått tänka om i planeringen. En smärtenhet som inte var tänkt i huset från början flyttar in, liksom onkologiskt centrums kansli. Men Gunilla Gunnarsson har viss förståelse för Kalmars agerande.
- De gör definitivt rätt när man försöker erbjuda vård hemma. Men sen måste man också fundera över att vissa åtgärder är så sällan förekommande att de bör ges bara på en plats i regionen och det kommer framöver att finnas olika typer av skräddarsydd strålbehandling som jag tror att vi enbart  kommer kunna erbjuda i Linköping.