Personliga ombud ger sig ut för att informera

Under december månad kommer personliga ombud som finns för de som drabbats av psykisk ohälsa att finnas på bibliotek för att informera om sin verksamhet. På så vis hoppas man att fler ska utnyttja tjänsten

De personliga ombuden finns till för att hjälpa människor som under en längre tid har haft ett omfattande psykiskt funktionshinder. Det kan handla om att kontakta myndigheter, att hjälpa till med boende och med ekonomiska frågor. Det är landstinget och kommunerna som står bakom verksamheten, men de personliga ombuden har en fristående ställning gentemot myndigheter för att de som får hjälp ska känna att ombuden står på deras sida.

Information i Ödeshög och Vadstena
I Boxholm, Ödeshög, Mjölby, Motala och Vadstena har omkring 40 personer den här hjälpen idag och nu vill man att fler ska utnyttja tjänsten. Därför kommer personliga ombud att finnas några timmar på Ödeshögs och Vadstenas biblioteket på onsdagar för att informera om vad man kan få hjälp med. Försöket ska sen utvärderas och eventuellt fortsätter man på de andra biblioteken under nästa år.

Hans Sörensson är personligt ombud i västra länsdelen och han tror att många nya behövande kan hitta de personliga ombuden genom informationen på biblioteken.
- Ja, det är ju givetvis förhoppningen att de ska göra. Och det kan ju också vara så att någon anhörig tar kontakt med oss för att förmedla kontakten till en hjälpsökande.