Bröstband ska övervaka hjärtsjuka

Just nu pågår riksstämman för sjukvård och hälsa i Göteborg och där presenteras bland annat en ny typ av övervakningstjänst som kan komma att få stor betydelse för vården av hjärtsjuka i Östergötland.

Med hjälp av en mobiltelefon uppkopplad mot Internet ska man kunna hålla reda på de hjärtsjuka även när de lämnat sjukhuset.

- Vi vet att vården kommer att bli mer rörlig och det blir mer vård i hemmet, säger Anders Carlsson processledare för Hälsans nya verktyg.

Den nya produkten är ett bröstband som mäter pulsen och en mobil sändare som sänder ut information från patienten till en vårdcentral eller ett sjukhus.

I samband med årets Vätternrundan testades bröstbandet på några cyklister som man då kunde följa under loppet. På riksstämman visas den nya tekniken upp på några cykelbud i Göteborg.

- Efter en hjärtoperation upplever många patienter otrygghet när man lämnar sjukhuset. Man är övervakad direkt efter operationen men när man åker hem är det ingen som har koll på en.

Med bröstbandet så kan vårdcentralen ha koll på patienten i hemmet och Anders Carlsson tänker att man kan koppla olika larm till produkten.

Hälsans nya verktyg är ett samarbete mellan landstinget i Östergötland, Linköpings univrersitet och näringslivet. Projektet är än så länge bara i sin linda men Anders Carlsson säger att målsättningen är att skapa 3000 nya jobb i Östergötland på tio år.