Fler fick ersättning från Försäkringskassan

Antalet personer i Östergötland som fick ersättning från Försäkringskassan i form av sjukpenning, rehabiliterings- eller arbetsskadeersättning ökade under juli månad med 11 procent om man jämför med samma månad i fjol.
Totalt var det drygt 16 500 personer i länet som fick utbetalningar enligt dessa ersättningsformer.