O-huset för cancervård börjar bli klart

I slutet av mars tas de första patienterna emot i det nya så kallade O-huset på universitetssjukhusets område i Linköping.

Huset ersätter gamla och utslitna lokaler för cancervård, lungmedicin och behandling av blodsjukdomar, och är ett samarbete mellan landstingen i Kalmar, Jönköping och Östergötland.

Huset är nästan färdigt, nu reser man belysningsstolpar och lägger trottoarkanter utanför.

Huset kostade ungefär 500 miljoner kronor att bygga och inuti satsar man för 100 miljoner. Det blir nya strålbehandlingsmaskiner och nya maskiner för att undersöka lungor inifrån, så kallad bronkoskopi.

Pia Wange som är verksamhetsutvecklare på kirurgi- och onkologicentrum är mycket nöjd över att snart få flytta in i det nya huset:

– Det är jättestora balkonger på vårdavdelningarna, dagrummen kommer att ha fönster från golv till tak, så det blir otroligt fint, säger hon.

När man flyttar in i O-huset ska man också ändra arbetssätt till så kallad patientnära vård: 

– Man tar bort de stora sjuksköterskeexpeditionerna för att i stället jobba i små moduler, närmare patienterna, säger Pia Wange.  – I Norrköping jobbar man så på en avdelning, medicinkliniken, men här på Universitetssjukhuset blir de kliniker som flyttar in i det nya huset först med det.