Patienter erbjuds hjälp att sluta röka före operation

Nu ska länets patienter som ska opereras erbjudas att bli rökfria genom landstingets nya projekt Operation Tobaksfri.

Bakgrunden är att rökare löper större risk för att få skador såsom försämrad sårläkning samt hjärt- och lungkomplikationer och därför vill man hjälpa patienterna att sluta röka åtta veckor före en operation.

En referensgrupp har bildats för att alla patienter i länet ska få tillgång till samma utbud, vilket de inte har haft tidigare.