Pensionsavgångar ska lösa bibliotekets underskott

Linköpings stadsbibliotek dras med stora underskott. I år överskrider man budgeten med drygt en miljon kronor, men det blir inga åtstramningar på biblioteket.
Enligt en analys som bibliotekledningen har gjort så finns det nämligen inte mycket att spara på i verksamheten. Enda sättet att är, enligt utredningen, att avskeda personal. Men eftersom biblioteket redan nu har låg personaltäthet jämfört med andra bibliotek i stora kommuner, så väntar man istället på att delar av personalen ska gå i pension. Fram till år 2004 ska 3 anställda på biblioteket pensioneras.