Vattenläckan i Norrköping lokaliserad

Nattens och morgonen vattenläcka i Norrköping har nu lokaliserats till en mycket stor läcka på Händelö vid fabriken Agroetanol.
Enligt Sydkraft har man kunnat koppla bort den felande länken, reparationsarbetet har påbörjats och vattencisternerna har börjat fyllas på igen.