Vårdboende i Linköping vill få en egen park

Vårdboendet Valla Park i Linköping vill bygga en park i anslutning boendet. Tanken är att de som bor på vårdboendet, som ofta är sjuka och dementa, lättare ska få komma ut i en fin miljö. Utflykter med buss skapar ofta förvirring och oro bland de boende, anser företrädare för Valla Park.
Idén till parken får nu även stöd av produktionsstyrelsen i Linköping. Men för att projektet ska kunna genomföras krävs att vårdboendet får de 550 000 kronor som man ansökt om ur Westman-Wernerska stiftelsen. Några andra pengar kommer vårdboendet inte att få. Hur stora möjligheterna är att få pengar ur stiftelsen, går inte att bedömma, säger Ulf Lindh (s) som är ordförande i produktionsstyrelsen.