Ny strategi i Linköping för personalrekrytering

Linköpings kommun har nu arbetat fram en strategisk plan för hur man i framtiden bättre ska kunna rekrytera personal till kommunen.
Fram till år 2010 behöver kommunen rekrytera 650 personer varje år, bland annat för att täcka stora pensionsavgångar. Kommunen ska, enligt planen, bland annat förbättra sin marknadsföring, bli bättre på kompetensutveckling och utöka sina kontakter med högskolor och universitet.