Bättre arbetsmiljö vid universitetet

Arbetsmiljön för de 3 500 anställda vid Linköpings universitet har förbättrats under de senaste två åren, men fortfarande är stressen ett stort problem. Det visar en färsk medarbetarundersökning.

Jämfört med för två år sedan har ledarskapet blivit tydligare vid Linköpings universitet och många mellanchefer har fått en relevant utbildning, enligt personalchefen Randi Hellgren.
När det gäller stressen har det dock inte skett några förbättringar.
- Här har vi ett stort jobb framför oss med att göra något åt situationen, säger Hellgren.