Livstidsdömd överklagar till HD

Den 27-årige man som dömts till livstids fängelse för det uppmärksammade mordet på en 19-årig kvinna i Norrköping för snart två år sen begär nu prövningstillstånd i Högsta Domstolen (HD).

Enligt mannens advokat Ismo Salmi är målet unikt eftersom hans klient dömts på så lösa grunder. Han säger också att det idag finns en stor osäkerhet när det gäller hur bevisningen ska värderas i indiciemål och att han hoppas att HD därför ska välja att pröva målet.

Det var i slutet av oktober som den 27-årige mannen dömdes till livstids fängelse för mord och grov våldtäkt. Tidigare hade Norrköpings tingsrätt gjort samma bedömning.