Kommunala gymnasieskolor tvingas till marknadsföring

De kommunala gymnasieskolorna tvingas satsa allt hårdare på marknadsföring för att locka till sig elever i takt med att länet får allt fler gymnasieskolor.

Bergska skolan i Finspång är en av alla de skolor som satsar pengar på marknadsföring. Ungefär 200 000 kronor lägger man på marknadsföring i år och rektor David Wenhov intygar att den hårdare konkurrensen från friskolorna medför att även kommunala skolor måste göra reklam för sig.
- Vi inom kommunala skolan vi är inte vana vid det här. Vi har fått jobba väldigt hårt med det de sista åren och det är på både gott och ont.
Enligt Wenhov skulle resurserna som läggs på marknadsföring kunna gå till undervisning istället men han tycker också att reklamen är bra.
- Det är ju bra att vara öppen med vad vi har för utbud och visa på det som vi har i vår verksamhet som är bra. Det här systemet det tvingar oss till det.
En av de niondeklassare som ska välja skola till hösten är Maria Strannelid och hon har varit på studiebesök på Bergska skolan, men hon påverkas inte så stor utsträckning av reklamen från alla skolor.
- Jag får ju hem brev och sånt om skolor som jag inte visste fanns. Så det är ju roligt att jag upptäcker nya saker men sen tror jag inte att jag påverkas så jättemycket faktiskt.