Demonstration mot Ostlänken

Föreningen Nej Till Ny Järnväg kommer ikväll att genomföra en demonstration mot Ostlänken i Stavsjö.

Idag finns tre alternativ till utbyggnad av Ostlänken men inget av alternativen är bra menar föreningens ordförande Åke Karlsson från Kolmården. Bland annat anser man att byggandet av Ostlänken får förödande miljökonsekvenser för naturen i Kolmården.
Kvällens demonstrationen kommer att äga rum i samband med att Banverket ska hålla ett informationsmöte i Stavsjö om Ostlänkens sträckning mellan Järna och Åby.