Problem för Tekniska Verken att arbeta utanför landet

Flera länder vill köpa tjänster och system från Tekniska verkens biogasanläggning i Linköping men det finns hinder i vägen för företaget att ge sig ut på den internationella marknaden.

Att omvandla organiskt avfall till biogas som driver bussarna i Linköping och kommunens bilar har vunnit gehör ute i världen. Bland annat är Rumänien intresserade av att samarbeta med företaget, även Kanada och Polen har visat intresse. Och det är framför allt kunskap som Tekniska Verken skulle kunna exportera, säger Christer Setterdahl som är chef för affärs- och teknikutveckling.
- Vara rådgivare åt beslutsfattare i första läget. I nästa läge när det här finns på plats då är vi med och kan utbilda människor.
Christer Setterdahl tror att en etablering på den internationella marknaden skulle kunna innebära exportinkomster på flera tiotals miljoner kronor bara de första åren. Men det finns ett problem och det är att Tekniska Verken är ett kommunalägt bolag som bildades för att ge service till Linköpings invånare. Redan idag uppstår tveksamheter enligt kommunallagen när företaget etablerar sig utanför kommungränsen.

Vill se lagändring
För att underlätta för Tekniska Verken att ge sig ut utanför landsgränsen har kommunalrådet Gösta Gustafsson vänt sig till miljöminister Andreas Carlgren för att få till stånd en lagändring.
- Vi tycker det är viktigt att se över, finns det några möjligheter att utnyttja den stora potential som finns av idéer som kan utvecklas, förverkligas och kanske ge nya jobb och också vara bra för miljön.