Linköping dras med stora skulder

Linköpings kommun har den tredje största skulden av landets kommuner, utslaget på invånarantalet. Skulden är tre gånger högre än det egna kapitalet. Bara Skellefteå och Stenungsund har högre skulder.
En av tre kommuner i Sverige har dragit på sig så stora skulder att experter nu bedömer deras situation som klart riskfylld. Det visar en studie som tidningen Kommunaktuellt gjort. Richard Simonsson, analytiker på Kommuninvest, säger till tidningen att det är en skarp varningssignal när skulderna överstiger tillgångarna.