50- och 60-åringars tandhälsa undersöks

Nu ska landstinget i Östergötland kartlägga länets 50- och 60-åringars behov av tandvård.
I höst kommer alla i de två åldersgrupperna få ett formulär hemskickat där de får svara på frågor om önskemål och behov av tandvård. Anledningen till att undersökningen vänder sig till två olika åldersgrupper, är att landstinget vill kunna se hur 50-åringarna, i jämförelse med 60-åringarna, uppfattar tandhälsa, tandvårdsvanor och attityder till tandvården.