Samarbete krävs vid miljöexport

Som vi berättat tidigare sp ligger Östergötland långt fram när det gäller miljöteknik och det finns stora möjligheter att exportera både själva tekniken och tjänster.

Men det krävs mer samarbete mellan universitetet, länets kommuner och näringslivet om det ska bli verklighet, det hävdar nu expert på området.

Världsmarknaden för miljöteknik beräknas till 6000 miljarder kronor och exporten från Sverige uppgår till 25 miljarder kronor per år.

Det är siffror som inte imponerar på Mats Eklund, docent i industriell miljöteknik vid Linköpings universitet. Han jämför med Danmark som till skillnad från Sverige satsade på vindkraft och dag exporterar för 50 miljarder kronor om året.

De östgötska miljöteknikföretagen exporterar för 2,5 miljarder kronor per år, och med företag som Tekniska verken i Linköping och Agroetanol i Norrköping, menar Mats Eklund att Östergötland har en unik position inom avfallshantering och alternativa bränslen som som skulle kunna öka exporten från länet.

Därför anser Eklund att det bråttom att etablera miljöteknikens motsvarigheter till It-branshens Mjärdevi centrum.

Händelö industriområde i Norrköping och Gärsta i Linköping skulle kunna bli centrum för den svenska exporten av miljöteknik, tror Mats Eklund.