Miljöstipendiater i Linköping

Agronom Stig Svenmar och lantbrukaren Lars Olof Ohlsson har utsetts att dela på Linköpings kommuns årliga miljö- och naturvårdsstipendium på 10 000 kronor.

Enligt stipendiekommitén har båda på ett mycket förtjänstfullt sätt verkat för att bevara och utveckla den biologiska mångfalden.

Stig Svenmar har varit drivande i att återskapa två värdefulla fågelsjöar i Linköpings kommun och Lars Olof Ohlsson lät den sällsynta rovfågeln ängshök häcka på sin åkermark, trots att det bland annat innebar att han fick flytta fram skörden för att fågelungarna skulle hinna bli flygfärdiga.