Protester mot Ostlänken

Igår kväll hölls en demontration mot den planerade snabbtågsjärnvägen Ostlänken, i samband med att Banverket höll ett samrådsmöte i Stavsjö.

Åke Karlsson, ordförande för föreningen ”Nej till ny järnväg” säger till Sveriges Radio Östergötland nu på morgonen att huvudskälen mot bygget är dels miljömässiga, att flera sjöar skulle drabbas och att det skulle bli ett ”stort sår” i naturen i Kolmården, och dels ekonomiska, föreningen anser att projektet är helt ekonomiskt oförsvarligt.

Åke Karlsson berättade också om en stor oro bland Kolmårdsbor som känner att deras bostäder är hotade av det planerade bygget.

Föreningens motförlag är att södra stambanan istället ska rustas upp.