Kommuner söker bidrag till klimatinvesteringar

Tre kommuner i länet ansöker om sammanlagt 53 miljoner kronor i bidrag från Naturvårdsverket.

De tre kommunerna som lämnat in ansökan till Naturvårdsverket är Finspång, Kinda och Linköping. Pengarna ska användas till investeringar som minskar utsläppen av växthusgaser, det innebär bland annat satsningar på fjärrvärme och biogas.

Totalt har Naturvårdsverket fått in 64 ansökningar från kommuner, företag och landsting som sammanlagt ansökt om 2,4 miljarder kronor i bidrag till kilmatinvesteringsprogram. Naturvårdsverket har 350 miljoner kronor att fördela och vilka som får bidrag avgörs i maj nästa år.