Ödeshög vill minska barngrupperna i förskolan

Ödeshögs kommun försöker nu minska de stora barngrupperna i förskolan och anställa mer personal.
I våra nyheter igår berättade vi att en undersökning från TCO visar att Ödeshög har de största barngrupperna och lägst personaltäthet bland kommunerna i länet. Centerpartistiska kommunalrådet Michel Cornell är medveten om problemet, men anser inte att kommunen har släpat efter med utbyggnaden av förskolan. Sysselsättningen ökade snabbt i Ödeshög i slutet av 90-talet och fler föräldrar begärde barnomsorg för sina barn. I mitten av 90-talet var drygt 40 procent av barnen mellan 1 och 12 år inskrivna i förskolan, det vill säga daghem och fritidshem. I dag är närmare 60 procent av barnen inskrivna. Det har lett till att alla barn går i stora grupper med 18 barn eller flera. Likaså har varje anställd fått ta hand om många barn, närmare sju i Ödeshög mot fem i flera andra östgötakommuner. Men, den jämförelsen tycker Michael Cornell haltar, eftersom Ödeshög har timbaserad taxa och att alla barn inte är på dagis samtidigt. Han pekar också på att kommunen har gett förskolan mer pengar, cirka en miljon kronor i år, utöver kostnaderna för maxtaxan.