Lättare att cykla mellan Tornby och Resecentrum

Idag invigs en ny gång- och cykelväg i Linköping.

Den nya vägen går mellan Steningeviadukten och Resecentrum och enligt Linköpings kommun ska den underlätta för pendlare och linköpingsbor att ta sig mellan stadsdelen Tornby och stationen.