Nya jobb - men inte färre arbetslösa

Sysselsättningen kommer att öka kraftigt i Östergötland under det kommande året men trots det minskar inte antalet öppet arbetslösa.

Idag presenterade länsarbetsnämnden sin prognos för nästa år och och den visar att efterfrågan på arbetskraft kommer att öka. Enligt länsarbetsdirektör Gösta Landgren kommer det skapas omkring 4500 nya jobb i länet, bland annat inom jordbruk och industri.
- 2007 kommer industrin att öka med ytterliga två och en halv procent i sysselsättning och det är väldigt glädjande för oss. Den är så stor i Östergötland så att den är viktig.
Under det senaste året har antalet lediga jobb i länet ökat med hela 36 procent . Men trots att flera tusen nya jobb skapas under nästa år så minskar inte antalet arbetslösa i länet i lika stor utsträckning. Tvärtom kommer istället antalet personer som är öppet arbetslösa till och med att öka med någon tiondel. Något som enligt Gösta Landgren beror på flera orsaker.

Dels gör den stora efterfrågan på arbetskraft att många ungdomar väljer att börja jobba tidigare istället för att satsa på en vidareutbildning. Och dels så minskar antalet personer som går i olika arbetsmarknadsprogram.
- Det beror på att vi med den nya regeringen har fått direktiv att vi ska ha färre människor i åtgärd och de kommer istället vara i en öppen arbetslöshet och kommer matchas mot de jobb som finns.


Fler äldre arbetslösa
En annan trend som går att urskilja i prognosen som presenterades idag är att arbetsgivarna hellre vill anställa unga före äldre arbetslösa. Något som gör att antalet arbetslösa ungdomar kommer att minska medan andelen äldre arbetslösa ökar.
Enas Sheik Khalil är 24 år och hon precis blivit klar med sin utbildning och hon är inte orolig för att hon ska behöva gå arbetslös en längre tid.
- Jag ser väldigt positivt på framtiden. Jag tror definitivt att jag kommer få jobb rätt så snart.