Restaurang och butik på Strömsholmen

Efter många turer har planerna på hur Strömsholmen i Norrköping ska se ut i framtiden presenterats idag.

På ön Strömsholmen planeras en ett tusen kvadratmeter stor restaurang och butiksbyggnad. Den kommer att uppta cirka en femtedel av öns yta. Kommunen vill också iordningställa parkerna och bygga en bro från den norra sidan av Strömsholmen för att öka tillgängligheten till området, berättar det socialdemokratiska kommunalrådet Eva Andersson.
- Strömsholen kommer utvecklas för en plats att äta en bit mat, kunna handla inom det marina utbudet. Strömsholmen kommer få en förbindelse med Saltängsgatan.
Enligt Eva Andersson är grunden för planerna den norrköpingsborna arbetade med 2002 och som man också röstade på 2003.
Nästan mitt emot Strömsholmen ligger Grand Hotel som drivs av Krister Eriksson och han vill också driva restaurangen på ön.
- Det kommer bli mer rörelse runt vattnet och det kommer generera mer människor. Kan vi då ha en attraktiv produkt som gör att våra besökare till stan och även då norrköpingsborna har någonstans att gå till så tror vi det här kan bli en lyckad satsning.