Krav på stoppad naturgasutbyggnad

Flera organisationer vill att regering och riksdag ska säga nej till planerna på en utbyggnad av naturgasnätet från Småland och upp genom Östergötland.

Idag uppvaktas riksdagsledamöter av Svenska biobränsleföreningen, Lantbrukarnas riksförbund och Svenska naturskyddsföreningen, som vill att Sverige ska stoppa vidare utbyggnad av naturgas.

Den planerade naturgasutbyggnaden från Småland upp genom Östergötland till Bergslagen kritiseras nu starkt i en ny rapport från Svenska naturskyddsföreningen, LRF och Svenska bioenergiföreningen.

I Rapporten, som skall presenteras idag, står det bland annat att en större satsning på naturgas i Sverige riskerar att undergräva klimatpolitiken, då rapportskrivarna är oroliga för att koldioxidskatten kommer sänkas till förmån för industrin.

LRF och de andra organisationerna vill istället ha en större satsning på biobränslen.

Pelle Zettersten, Naturbruk i P1

pelle.zettersten@sr.se